Konečný užívateľ výhod s.r.o.
Zápis vybavíme za Vás za 30€

Ako to funguje

Zápis do ORSR je povinný
najneskôr do 31.12.2019

Ako to funguje


od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi).

Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018.


Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod:

a1) Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a2) Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčet týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej
a3) Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
a4) Iný spôsob ovládania právnickej osoby
a5) Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov)
a6) Splnenie aspoň niektorého z kritérií podľa písmena a1) až a5) spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s konečným užívateľom výhod alebo ich spoločným postupom
b) Konečný užívateľ výhod - vrcholový manažment


Zápis konečného užívateľa výhod vybavíme za Vás

KONTAKTUJTE NÁS

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

VYPLNÍTE FORMULÁR

Vyplníte online formulár za pár minút. Je to ľahké, vypíšete potrebné údaje o užívateľovi / užívateľoch.

ZVOLÍTE SI MOŽNOSTI

Dobre si zvolíte možnosti, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod je to dôležité.

PRIPRAVÍME PLNÚ MOC

Po overení informácií z formulára Vám pošleme plnú moc, ktorú nám podpísanú zašlete mailom.

OHLÁSIME VÁS NA ORSR

Po doručení plnej moci a uhradení platby, podáme žiadosť na príslušný okresný súd.

ZÁPIS VYKONANÝ

O úspešnom zápise Vás ihneď informujeme a potvrdenie zašleme do mailu.

Naši spokojní zákazníci

Ste super firma, pomôžete a poradíte! Vybavili ste naozaj rýchlo môj živnosť bez toho aby som ja musela behať po úradoch.
Dokonca po odoslaní osvedčenia som dostala komplet rozpis čo ma čaká ešte ohľadom platieb a kam sa musím ešte zahlásiť.
Čo si myslím že tiež pomôže začínajúcej firme na trhu.

Annamária Paluková.

Som prekvapený, ako prebehlo všetko rýchlo a jednoducho.
Komunikácia je na úrovni 1 s hviezdičkou, v prípade akýchkoľvek zmien Vám poradia.
Viac niet čo dodať, už len asi toľko, že každému kto by si chcel založiť živnosť jednoznačne odporúčam

Marek Konečný

Ďakujem veľmi pekne za rýchle vybavenie mojej žiadosti.
So službami som bola veľmi spokojná a máte moje ďalšie odporúčania.
Všetko prebehlo rýchlo a hladko.

Katarina Fondrkova

Zobraziť všetky referencie...

Kontaktné údaje
PONDELOK - NEDEĽA: 08:00 - 18:00
Miroslav Svoboda - Web služby - IČO: 44342021
Tatranská 18, 97411 Banská Bystrica
Tel: +421 908 910 944 - email: info@zivnostasro.sk