Zrušenie pozastavenie živnosti online formulár


potrebujete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Urýchlite si proces vyplnením tohto formulára.
Formulár je určený len pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku a aktívnou živnosťou.

Ak žiadate o zrušenie alebo pozastavenie, nedá sa to so spätným dátumom ale najskôr nasledujúci deň!

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE , KTORÉ SÚ AKTUÁLNE ZAPÍSANÉ V ŽIVNOSTI

 

Titul, meno, priezvisko * povinný údaj
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Ulica, číslo súpisné aj orientačné * povinný údaj
PSČ a Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
Vaše IČO * povinný údaj
Miesto podnikania - LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU

 

Zaškrtnite službu, ktorú potrebujete a zároveň napíšte aj dátum
dátum najskôr nasledujúci deň

 

    
    

Úrad vydá potvrdenie do 3 pracovných dní, od doručenia ohlásenia !!!


POZOR!!! Okresné úrady užneposielajú úradné záznamy v listinnej podobe.
Ak potrebujete papierový doklad, je potrebné si vyžiadať potvrdenie zo živnostenského registra osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade - odbore živnostenského podnikania za poplatok 3€.

 

 
 
 

Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE