Zmeny živnosti online formulár


potrebujete vykonať zmeny údajov v živnosti? Urýchlite si proces nahlásenia zmien vyplnením tohto formulára.
Formulár je určený len pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku a aktívnou živnosťou.

 

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE , KTORÉ SÚ AKTUÁLNE ZAPÍSANÉ V ŽIVNOSTI

 

Titul, meno, priezvisko
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Ulica, číslo súpisné aj orientačné * povinný údaj
PSČ a Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
Vaše IČO * povinný údaj
Miesto podnikania LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU


2. časť - POPIS ZMIEN, KTORÉ POTREBUJETE VYKONAŤ
ak žiadate o zrušenie alebo pozastavenie, nedá sa to so spätným dátumom
ZRUŠENIE ŽIVNOSTI - napíšte dátum od kedy zrušiť živnosť
POZASTAVENIE - od kedy a na akú dobu (najviac na 3 roky)

 

 
 
 
POZOR!!!
Okresné úrady už neposielajú osvedčenia o živnostenskom oprávnení ani úradné záznamy v listinnej podobe.
Ak potrebujete papierový doklad, je potrebné si vyžiadať výpis zo živnostenského registra osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade - odbore živnostenského podnikania za poplatok 3€.


Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní

Máte záujem o naše služby?

Napíšte nám cez kontaktný formulár alebo zavolajte. Ozveme sa Vám a všetko vysvetlíme.

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE