Rozšírenie živnosti za 20€.
Vyplníte za pár minút

Prejsť na formulár

Rozšírenie živnosti za 20€.
Vyplníte za pár minút

Prejsť na formulár

Pri vypĺňaní píšte presné a aktuálne údaje

Formulár je určený len pre fyzické osoby zapísané v Živnostenskom registri SR.

FORMULÁR OBSAHUJE 3 ČASTI

1 - OSOBNÉ ÚDAJE
2 - ÚDAJE PRE REGISTER TRESTOV
3 - PREDMETY PODNIKANIA, KTORÉ SI JEDNODUCHO VYKLIKÁTE.

POTREBUJETE ROZŠÍRIŤ PREDMETY PODNIKANIA V SRO? KONTAKTUJTE NÁS!  

 

Vaše telefónne číslo: * povinný údaj
Vaša emailová adresa: * povinný údaj
Vaše IČO * povinný údaj


1. časť - OSOBNÉ ÚDAJE - PRESNÉ ÚDAJE PODĽA OBČIANSKEHO PREUKAZU
Mali by byť totožné so zapísanými údajmi v živnostenskom registri

Titul pred menom :
Meno : * povinný údaj
Priezvisko : * povinný údaj
Rodné priezvisko * povinný údaj
Titul za menom :
Rodné číslo : * povinný údaj
Dátum narodenia : * povinný údaj
Štátna príslušnosť (občianstvo) * povinný údaj
Ulica - ak nie je uvedená napíšte obec / mesto * povinný údaj
Číslo ( súpisné aj orientačné ) * povinný údaj
PSČ: * povinný údaj
Mesto - Obec * povinný údaj
Obchodné meno - je dodatok za menom a priezviskom
Deň vzniku nových predmetov podnikania: * povinný údaj
 
Zdravotná poisťovňa * povinný údaj
 
MIESTO PODNIKANIA - LEN AK JE INÉ AKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU
bude potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti (vieme pripraviť) alebo nájomná zmluva
NAPÍŠTE AJ MENO VLASTNÍKA!!!

 

2. časť - ÚDAJE POTREBNÉ PRE VYŽIADANIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

register trestov si zabezpečí úrad sám na základe uvedených údajov
 
Miesto narodenia: * povinný údaj
Štát narodenia: * povinný údaj
Predchádzajúce meno:
Predchádzajúce priezvisko:
Meno otca: * povinný údaj
Priezvisko otca: * povinný údaj
Meno matky: * povinný údaj
Priezvisko matky: * povinný údaj
Rodné priezvisko matky: * povinný údaj


3. časť - VOĽNÉ PREDMETY PODNIKANIA

Činnosti si jednoducho vyklikajte  -  po kliknutí na sa zobrazí popis, čo je možné pod činnosťou vykonávať

zoznam voľných živností na stiahnutie - KLIKNITE PRE OTVORENIE V NOVOM OKNE

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
  
  
  
  
  
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
  
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
  
  
STAVEBNÍCTVO
  
  
  
  
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
  
  
  
  
DOPRAVA A SKLADOVANIE
  
 
  
 
  
  
  
  
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
  
  
  
  
  
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
  
  
  
FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
  
  
 
  
 
 
ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
  
 
 
ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
 
 
ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
  
  
  
  
  
 
 
VZDELÁVANIE
 
 
  
  
 
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
  
  
  
UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
  
 
  
  
OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
  
  
  
  


REMESELNÉ PREDMETY PODNIKANIA (+7,50,-EUR za každý predmet)

Napíšte len činnosť. Bude potrebné dokladovať príslušné vzdelanie resp. prax v danom odbore
Bez doloženia potrebného vzdelania nie je možné vydať daný predmet činnosti

 
 
 

VIAZANÉ PREDMETY PODNIKANIA (+7,50,-EUR za každý predmet)

Napíšte len činnosť. Bude potrebné dokladovať príslušné vzdelanie resp. osvedčenie v danom odbore
 
Doručenie osvedčenie o živnostenkom oprávnení - živnostenský list
Poznámky
Ohodnotťe prosím tento formulár
 
 
 
 
 
 

Odoslanie môže chvíľu trvať, počkajte, kým sa Vám zobrazí správa o odoslaní


Kontaktné údaje
Miroslav Svoboda - Web služby - IČO: 44342021
Tatranská 18, 97411 Banská Bystrica
Tel: +421 908 910 944 - email: info@zivnostasro.sk

Stránka zabezpečená

PRI VYPĹŇANÍ POUŽÍVAJTE AJ DIAKRITIKU A PÍŠTE VAŠE AKTUÁLNE ÚDAJE     Zoznamy predmetov podnikania TU